Bindingstid på leieavtale. Hva betyr det egentlig?

Lurer du på noe om bindingstiden? Forhåpentligvis kan denne teksten svare på spørsmål du måtte ha.

Hva betyr det at leieavtalen er tidsbestemt?

En tidsbestemt leieavtale er en avtale som løper fra en bestemt dato til en bestemt dato. Normalt kan dette være alt fra ett til tre år og betyr at du kan bo i leiligheten i hele perioden om du ønsker. Bindingstid og oppsigelsestid er vanligvis kortere enn kontraktens varighet, men det er den perioden du er bundet til å bo i leiligheten.

Når den forhåndsbestemte tiden er ute, må leiekontrakten fornyes hvis man ønsker å bo videre.

Hvor lang er bindingstiden?

Vanligvis er minstetid for leie av leiligheter 12 måneder. Noen ganger deles dette opp i 9 måneders binding + 3 måneders oppsigelse, som til sammen blir 12 måneder. Det vil si at du er bundet til å leie leiligheten i 12 måneder.

Våre ferdig møblerte leiligheter kan leies for en kortere periode.

Hva er minste leietid?

Våre leiekontrakter har bindingstid og oppsigelsestid. Vanligvis er minste leietid altså 12 måneder med 3 måneders oppsigelse, dersom det ikke er korttidsleie av møblert leilighet.

Noen ganger er det også bestemt i leiekontrakten at man ikke kan si opp kontrakten slik at den opphører i bestemte måneder. Sjekk leiekontrakten under punkt «Oppsigelse» for å se hva som gjelder for ditt leieforhold.

Om du har bodd i leiligheten lenger enn din bindingstid, kan du sende en skriftlig oppsigelse til oss. Oppsigelsestiden er 3 måneder etter mottatt oppsigelse, regnet til månedsskifte. Det vil si at hvis du sier opp eksempelvis 15. januar, er den gjeldende fra 1. februar, og du kan flytte ut innen 1. mai.

Informasjon om Coronavirus

Les Heimstaden Norge sine generelle forholdsregler og oppdateringer.

Klikk her