Hva er indeksregulering?

Når du leier leilighet i over ett år vil du få varsel om indeksregulering. Om du ikke har vært borti dette tidligere kan det være vanskelig å forstå. Her er en enkel forklaring:

Indeksregulering av husleien er endring av husleien i tråd med prisutviklingen i samfunnet. Husleien kan kun reguleres en gang per år og i henhold til husleielovens § 4-2 og 4-3. Endring må ikke utgjøre mer enn endringen i konsumprisindeksen gitt av Statistisk Sentralbyrå.

Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå en måned før leieforholdets begynnelse. Informasjon om og utvikling i konsumprisindeks finner man på www.ssb.no.

Fordelene ved å leie av oss

Hva får du når du leier av Heimstaden?

Les mer her