Hva er leiegaranti?

Skal du leie bolig, men sliter med å ha nok penger til å stille med depositum? Da er kanskje leiegaranti noe for deg.

Leiegaranti er et godt alternativ til depositum når du skal leie bolig. Det er en engangssum du betaler når du ikke kan stille med depositum. Leiegaranti er ikke en forsikring, men en garanti og engangssum som du betaler én gang i stedet for depositum. Du får ikke pengene for leiegarantien tilbake.

Leiegarantien er en sikkerhet for krav på skyldig leie, skade på boligen, utgifter ved fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.

Du står selvfølgelig fritt til å velge leiegaranti selv når du kan stille med depositum, dette velger du selv.

Leiegarantien tegnes ved leiekontraktinngåelse og gjelder fra datoen du betaler og tre år fram i tid. Den dekker utgifter som utleier får ved utestående husleie og skader på leiligheten. For å kunne tegne leiegaranti kreves en godkjent kredittsjekk uten betalingsanmerkninger og norsk eller svensk personnummer.

Hvor mye koster leiegaranti?

Summen du betaler er 11% av 4 måneders husleie. Beløpet er i henhold til Husleieloven.

Eksempel:

Husleien er på 10.000 kroner.

10.000*4 = 40.000 kroner
40.000*0,11 = 4400 kroner

Du må betale 4400 kroner for leiegaranti som sikkerhet.

Er dere flere som leier sammen er alle ansvarlig for å betale husleien, så om én ikke betaler er dere alle ansvarlig.

Når du flytter ut

Dersom det skulle være skade på leiligheten eller du ikke har betalt husleien vil garantistiller kreve pengene for husleie samt gebyrer, renter og andre kostnader fra deg. Etter dette varselet har dere 14 dager på å betale beløpet og eventuelle renter, gebyrer og andre kostnader.

Fordelene ved å leie av oss

Hva får du når du leier av Heimstaden?

Les mer her