Hva skal til for å leie av oss?

Vi ønsker alle leietakere velkomne hos oss, men har noen krav du må tilfredsstille. Vi krever at du er myndig. Du må også ha norsk fødselsnummer eller D-nummer for å kunne være leietaker, fordi det kreves ved etablering av leiegaranti eller depositumskonto i banken. Vi foretar en vurdering av den enkelte boligsøkers økonomi. Det er fint om du kan legge ved eventuelle attester på tidligere problemfrie leieforhold samt eventuell bekreftelse på at du er i fast arbeid eller er student.