Lag bedre inneklima i leiligheten

Uten tilstrekkelig ventilering av boligen, vil man kunne oppleve dårlig inneklima og lukt. I verste fall kan leiligheten få fukt og soppdannelse, med alvorlig sykdom som en mulig konsekvens. Dersom en eller flere av ventilene for til-luft stenges eller dekkes for, vil avtrekket skape undertrykk i leiligheten. Dette kan igjen føre til kloakklukt fra sluk og avløp. Her er noen tips til å bevare et godt inneklima:

  1. Hold alle lufteventiler åpne. Disse skaper god sirkulasjon av luften i leiligheten. Rens ventilene regelmessig for å sikre lufttilgangen.
  2. Bruk ventilator når du lager mat for å unngå mat os og stekelukt i hele leiligheten.
  3. Luft boligen regelmessig ved å åpne vinduer og dører. På den måten får du skiftet ut luften som føles godt for inneklima.
  4. Skaff deg noen grønne planter. Grønne planter avgir fukt og trekker til seg skadelige stoffer, som gjør luften bedre å puste i.

Husk!
Kjøkkenventilator må rengjøres regelmessig for at rensingen av luft skal virke optimalt. Filter bør byttes hver tredje måned hvis du bruker viften mye.