Hvilke tiltak Heimstaden gjør som følge av Covid-19

OPPDATERT [Oslo, 17.03.21]

See English below

I Heimstaden gjør vi alt vi kan for å redusere spredning av koronaviruset. Vi følger til enhver tid retningslinjene fra FHI og myndighetene.

For å ta vare på deg, naboene dine, våre ansatte og samarbeidspartnere, ber vi deg om at avlyser avtaler med oss dersom du opplever luftveissymptomer, feber, hoste, er tungpustet eller har pustevansker. Meld også kun inn kritiske serviceoppgaver.

Dette gjør Heimstaden:

 • Tilbyr videovisning av leilighetene, samt digital signering av kontrakt
 • Møte på kontoret er kun etter avtale
 • Økt rengjøring av utsatte smitteoverflater
 • Prioriterer vaktmestertjenester som er viktige for å opprettholde normal drift
 • Ved hjemmebesøk vil våre ansatte holde god avstand, bære munnbind og ha på seg hansker

Hold deg trygg!

 • Vask hendene ofte
  Hvorfor? Vask hendene med såpe og vann eller bruk antibac for å drepe virus som kan være på hendene dine.
 • Hold sosial avstand – minst to meter
  Hvorfor? Når noen hoster eller nyser sprer de små flytende dråper som kan inneholde virus. Å holde sosial avstand gjelder også for barn som leker utendørs.
 • Unngå å berøre øyne, nese og munn
  Hvorfor? Hendene dine berører mange overflater i løpet av en dag og kan overføre virus. Når hendene dine er bærere av virus kan dette overføres til øyne, nese og munn. Derfra kan viruset komme seg inn i kroppen din og gjøre deg syk.
 • Følg retningslinjene for luftveishygiene
  Hvorfor? Dråper sprer viruset. Pass på at du selv og folk rundt deg er nøye med å forebygge smitte. Dette innebærer å dekke til munn og nese med papirlommetørkle når du hoster eller nyser, eventuelt host/nys inn i albuekroken. Kast så papirlommetørkle umiddelbart.
 • Hvis du har feber, hoste og/eller pustebesvær, hold deg hjemme
  Hvorfor? Hold deg hjemme om du føler deg dårlig. Følg retningslinjene til myndighetene. Hvis tilstanden din forverrer seg, ta kontakt med din fastlege over telefon eller videomøte. Ved å ringe på forhånd kan helsepersonellet raskt lede deg til riktig helseinstitutt. Dette vil også beskytte deg og forhindre spredning av viruset og andre eventuelle infeksjoner.
 • Hold deg oppdatert og informert, og følg rådene fra helsepersonellet
 • Hvorfor? Nasjonale og lokale myndigheter vil ha den mest oppdaterte informasjonen om COVID-19 sprer seg i ditt område. De er det beste stedet for råd om hva folk i ditt område bør gjøre for å beskytte seg mot smitte. Oppdatering finner du på www.fhi.no.

Det er pålagt å ha på seg munnbind i fellesområdene (oppgang, fellesvaskeri og bodområder).

SE FILM OM SISTE NYTT FRA OSLO KOMMUNE HER (20.03.21)

Kontakt oss ved å:


Covid-19 – measures and information

UPDATED [Oslo, 17.03.21]

At Heimstaden we are doing everything we can to reduce the spread of coronavirus. We are continuously following the recommendations from FHI and the government.

Out of care for you, your neighbours, our employees and partners we kindly ask that if you experience any signs of respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath or breathing difficulties to cancel meetings with us. Please also only report critical service tickets.

This is what Heimstaden is doing right now:

 • Optional video viewing of apartment and digital signing of contract
 • Option to meet at the office only by booking in advance
 • Enhanced cleaning of exposed surfaces
 • Prioritized caretaker service to perform only tasks that are critical for normal operations
 • When visiting your home our staff will keep appropriate distance and wear face masks and gloves.

Stay safe!

 • Wash your hands frequently
  Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.
 • Maintain social distance – minimum 2 meters
  Why? When someone coughs or sneezes, they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. This applies for children playing outside as well.
 • Avoid touching eyes, nose and mouth
  Why? Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can enter your body and make you sick.
 • Practice respiratory hygiene
  Why? Droplets spread virus. Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used tissue immediately.
 • If you have fever, cough and difficulty breathing, stay at home
  Why? Stay home if you feel unwell. Follow the directions of the local health authority. If your condition gets worse, call your doctor. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
 • Stay informed and follow advice given by your healthcare provider
 • Why? National and local authorities will have the most up to date information on whether COVID-19 is spreading in your area. They are the best place for advice on what people in your area should be doing to protect themselves. Updates at www.fhi.no.

INFORMATION MOVIE FROM OSLO MUNICIPALITY (20 March 2021)

POLISH VERSION OF INFORMATION MOVIE FROM OSLO MUNICIPALITY

Please contact us by:

Fordelene ved å leie av oss

Hva får du når du leier av Heimstaden?

Les mer her