Hvordan sier jeg opp leiligheten?

Våre leiekontrakter har bindingstid og oppsigelsestid. Sjekk leiekontrakten din under punkt 11. «Oppsigelse» for å se hva som gjelder for ditt leieforhold. Om du har bodd i leiligheten lenger enn din bindingstid, kan du sende en skriftlig oppsigelse til oss. Oppsigelsestiden er 3 måneder, og gjelder fra siste dato i den måneden varselet gis.

Oppsigelsen må leveres skriftlig, må inneholde ditt navn, adresse, leilighetsnummer og din kontaktinformasjon, og må være signert av alle leietakere. Du, og eventuelt dere, kan også oppsøke vårt kundesenter og fylle ut oppsigelsesskjema på stedet.

I henhold til Leiekontrakten, kan ikke siste leiemåned være november eller desember. En oppsigelse levert i september, vil derfor ha oppsigelsestid i oktober, november, desember og januar, med utflytt 1. februar.

Når vi har mottatt din oppsigelse, søker vi umiddelbart etter ny leietaker. Under oppsigelsestiden må du derfor holde leiligheten ren, ryddig og tilgjengelig for visninger. Dersom vi ønsker å gjennomføre en visning med en potensiell ny leietaker, vil vi uansett ta kontakt på forhånd og avtale tid for dette, enten med deg tilstede, eller at vi får tillatelse til å låse oss inn.

Finner vi ny leietaker som ønsker å flytte inn før oppsigelsestiden har utløpt, og du ønsker å flytte ut så fort som mulig, slipper du å betale husleie for denne perioden.