Om oss

Heimstaden er et av Nord-Europas ledende eiendomsselskaper. Vi eier, utvikler og forvalter eiendommer i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og Nederland og arbeider for å tilby våre kunder et godt, trivelig og trygt hjem.

Vi leier ut leiligheter i Oslo, Bærum, Nesodden og Gardermoen. Hos oss er leietaker og kundeopplevelse i fokus, og vi jobber til enhver tid for å optimalisere dette – i alle ledd. Vår visjon er å forenkle og berike livet gjennom omtenksomme bomiljøer.

Vi er en verdidrevet organisasjon

Gjennom å være en verdidrevet organisasjon skaper vi verdi for samfunnet. Våre kjerneverdier sier noe om hva vi står for nå og i fremtiden. Våre ansatte skaper verdier for våre kunder gjennom å utvikle og levere et omtenksomt bomiljø, og verdi for aksjonærer og samarbeidspartnere ved å utvikle og optimalisere en attraktiv eiendomsportefølje. Vår rolle i samfunnet er å skape verdier gjennom å tilby bærekraftige og trygge bomiljøer samt skape nye boliger.

Vår strategi

Vår strategi består av fire byggesteiner som hviler på vår kjerneverdi og trendene vi ser i markedet. Alle våre investeringer måles mot hverandre på tvers av landegrensene og på mikronivå, vi investerer kun i eiendommer og prosjektene som anses å være mest attraktive. Våre fire byggesteiner er:

En verdidrevet organisasjon

Vår virksomhet har engasjerte og involverte medarbeidere og en foretakskultur der kunden alltid er i sentrum. Vi har et sterkt varemerke og utvikler driftige og nytenkende ledere og medarbeidere. Vi er en attraktiv arbeidsplass med sterke og positive forbilder.

God kundeopplevelse

Vi har en dyp forståelse for våre kunders og  tilbyr våre kunder høy tilgjengelighet og et godt og trygt bomiljø. Våre serviceorienterte medarbeidere har leietaker som sin viktigste prioritet og ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde. Vi er til stede daglig på eiendommene våre med vaktmestere, servicemedarbeidere og renholdere som kan hjelpe til med eventuelle behov for utbedringer. Ryddige uteområder, godt renhold i fellesarealer, trygge eiendommer og ryddige kontraktsforhold kjennetegner oss.

Bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer

Ved utvikling av eiendommene ønsker vi å bevare eiendommens originale arkitektur, mens vi ved nyproduksjon prioriterer estetiske materialer. Vi oppgraderer kontinuerlig den tekniske kvaliteten, driftsøkonomien og energieffektiviteten i vår portefølje.

Bærekraftig og lønnsom vekst

Vi bygger sterke og langsiktige relasjoner med interessenter og samarbeidspartnere. Vår ekspansjonsstrategi inkluderer for tiden Sverige, Danmark, Norge, Tyskland og Nederland.

Tid til deg

Våre leiligheter er verdens midtpunkt – for dem som bor der. Derfor begynner alt hos oss i Heimstaden hos våre ansatte. På denne måten er vår tilnærming til vår visjon – å forenkle og berike livet gjennom omtenksomme bomiljøer – noe som faller naturlig for oss.

Du får tid til det viktige i livet, ettersom vi har tid til deg.

Heimstaden er en del av investeringsselskapet Fredensborg AS, som satser tungt på boligbygging med flere tusen boliger under utvikling, og destinasjons- og fritidsboligutvikling på Geilo, Turufjell og i Kragerø. Du kan lese mer om oss på fredensborg.no.

Vår visjon er å forenkle og berike livet gjennom omtenksomme bomiljøer

Nytenkende

Vi er fleksible, åpne, endringsdyktige og innovative. Vi oppmuntrer til mangfold og systemkritikk, og leter stadig etter nye måter å fremme tilvekst og produktivitet.

Autentiske

Vi er ærlige, troverdige og transparente. Vi tar ansvar for våre handlinger og arbeid for å skape varig verdi for alle våre interessenter, gjennom løsninger som bidrar til et langsiktig bærekraftig samfunn og miljø.

Omtenksom

Vi bryr oss om og respekterer medarbeidere, partnere og kunder, og tar vare på våre eiendommer med godt bomiljø og holdbarhet.

Artikler

Sosialt ansvar

Vårt ansvar Engasjement og inkludering Vår rolle i samfunnet Vårt sosiale ansvar Vi jobber for å bidra til en positiv samfunnsutvikling og en forbedret sosial integrasjon gjennom å skape partnerskap som øker inkludering og engasjement med lokale organisasjoner. Som et eiendomsselskap jobber vi for god helse og et trygt miljø for våre ansatte, kunder og […]

Miljøansvar

Hensyn til omverdenen Omtanke for mennesker og miljø Bærekraft Ansvar for miljø Å tenke og handle bærekraftig er en naturlig del av vår virksomhet. Vi investerer i eiendommer på lang sikt, jobber ressurseffektivt i driften vår og fokuserer på mennesker, miljø og klima. Vi tror på langsiktig bærekraftig verdiskapning og jobber i tråd med FNs […]

Karriere

Medarbeiderne er nøkkelen til vår fremgang Ønsker du å jobbe i et av Skandinavias ledende utleieselskaper og skape din egen karriere med trivsel og utvikling i fokus? En karriere med deg i fokus Deler du vår lidenskap for kunder og eiendommer? Vår visjon er å forenkle og berike livet gjennom omtenksomme bomiljøer. Ved å skape […]