Parkering

Mange av eiendommene våre har tilknyttede parkeringsplasser. Vi leier ut plasser utendørs, i garasje og carport, og disse er godt spredt rundt om i Oslo. De fleste av parkeringsplassene våre forvaltes av Park Nordic og kan bookes her eller på ParkNordic.no.