Informasjon om behandling av personopplysninger

Om en henvendelse inneholder personopplysninger vil det håndteres på følgende måte. Det er viktig at du er innforstått med hvordan det fungerer.

 1. Personopplysningsansvarlig:
  Heimstaden er personopplysningsansvarlig for Varslingsfunksjonen. Adresse: Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.
  Telefonnummer: +47 (0) 770-111 050.
 2. Formål med behandlingen:
  Personopplysninger i Varslingsfunksjonen brukes for å ta stilling til de henvendelsene som er sendt inn i systemet og for å undersøke om utpekte personer har vært delaktig i ulovlige handlinger som korrupsjon eller annet alvorlig mislighold.
 3. Opplysninger som behandles:
  De personopplysninger vi behandler er de opplysninger som sendes med saken samt de ytterligere opplysninger som eventuelt hentes inn for å kunne gjennomføre en grundig undersøkelse. Opplysningene kan blant annet inneholde navn, stilling og informasjon om kritikkverdige forhold.
 4. Mottakere av opplysningene:
  Heimstaden har begrenset tilgang til data i Varslingsfunksjonen, slik at kun den sentrale HR-avdelingen kan få tilgang til informasjonen. Hvis det vurderes til å være en varslingssak blir ledelsen i virksomheten involvert.
 5. Rett til innsyn mm:
  En gang i året har du rett til å få informasjon om de personopplysninger som behandles om deg i Heimstaden, helt kostnadsfritt. Om du ønsker denne informasjonen skal du sende en skriftlig undertegnet forespørsel til Heimstadens HR-avdeling. Om dine personopplysninger behandles i strid med personopplysningsloven kan du be om at opplysningene blir korrigert, blokkert eller slettet.

Fordelene ved å leie av oss

Hva får du når du leier av Heimstaden?

Les mer her